The North Sea Foundation
The North Sea Foundation
noordzee.nl

Locations

Utrecht, Netherlands

Size

1 - 10 employees

founded in

1980

Non-profit

Stichting De Noordzee is de onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en een gezonde zee vol vis, dolfijnen en ander leven. Onze speerpunten zijn: scheepvaart, duurzame visserij, ruimtegebruik op zee, (groene) energie en beschermde gebieden. Wij zijn van oudsher vooral actief 'achter de schermen'​. Lobbyen in Den Haag en Brussel. Samen met gebruikers van de Noordzee zoeken naar concrete oplossingen voor belangrijke problemen. En indien nodig gaan we naar de rechter om verandering af te dwingen. Je zou kunnen zeggen dat Stichting De Noordzee de advocaat van de zee is.

Something looks off?
Open jobs at The North Sea Foundation